Markkinointikanavat

Kun yritys pohtii markkinointiviestintäänsä ja niitä kanavia joita se voisi omassa markkinoinnissaan käyttää, avautuu eteen huomattava määrä mahdollisuuksia.

Valintojen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä pahimmassa tapauksessa markkinointi väärin valitulla markkinointikanavalla ei koskaan tavoita kohderyhmäänsä.

Vanhin markkinointikanava on suoramarkkinointi. Siinä tuotteita markkinoidaan asiakkaalle suoraan ja yksilöllisesti. Tällaista markkinointia on niin ovelta ovelle kaupustelu, kuin myös puhelinmyynti tai markkinointi vaikkapa perinteisen postin tai sähköpostin kautta. Tämä on väheksytyin ja inhotuin markkinoinnin muoto, siitä huolimatta että tämä on se markkinointitapa jossa on kaikista suorin vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä ja yritys pystyy siten täysin hallitsemaan ja testaamaan viestiään.

Mediamainonta on kanava joka kattaa sisälleen kaikki mediat radiosta internetiin, kuten myös ulkomainonta eli erilaiset julisteet, valomainokset, kyltit ja muut vastaava. Mediamainonnaksi voi oikeastaan laskea kaikki sellaiset markkinointitavat, joissa markkinoinnin tarkoitus on tavoittaa mahdollisimman suuri asiakaskohderyhmä yhdellä kerralla. Näistä markkinointikanavista internet on tällä hetkellä varmastikin suosituin, sen ollessa äärimmäisen tehokas ja kustannuksia säästävä keino saavuttaa kohderyhmä. Internet mahdollistaa myös niin sanotun hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin, joista voi lukea lisää esimerkiksi täältä.

Perinteinen, mutta edelleen yhtä pätevä markkinointikanava ovat erilaiset promotuotteet, joita voi yritys jakaa työntekijöilleen, asiakkailleen ja vaikka liikekumppaneilleen. Siinä missä esimerkiksi lehti-ilmoitus häviää uuden numeron ilmestymisen myötä tai sosiaaliseen mediaan upotettu viesti hukkuu nopeasti uutisvirtaan, on fyysinen promotuote monestikin pitkäikäinen ja saa saajansa monesti suhtautumaan yritykseen entistä positiivisemmin. Toisaalta jos kyse on vaikkapa vaatekappaleesta, tulee sen kantaja antamaan ilmaista mainosta yritykselle joka kerta ulkona liikkuessaan. Se että promotuote tosiaankin täyttäisi tehtävänsä pitkäikäisenä viestinkantajana, riippuu tietysti paljon myös siitä, onko tuotteen valmistaja hyvä. Esimerkiksi Axon Profil tekee promotuotteissaan laadukasta jälkeä.

Tämän hetken suosituin markkinointikanava tuntuu kuitenkin olevan sosiaalinen media. Tähän lukeutuu yhteisösivut, blogit, foorumit ja kaikki missä lukija pääsee myös itse vaikuttamaan sisältöön. Tavanomaisemman internetissä tapahtuvasta markkinoinnista poiketen sosiaalisessa mediassa yritys on vuorovaikutuksessa (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa, mutta toisaalta sosiaalinen media on toisaalta joskus armoton paikka ja siinä suhteessa yrityksen tulee osata kääntää tuo vuorovaikutuksen mahdollisuus voitokseen, eikä häviökseen.

Maailma on siis muuttunut paljon muutamien viime vuosikymmenien aikana, ja kaikki ostosten teosta pankkiasioihin ja lääkäriaikojen varaamiseen tehdään verkon välityksellä. Enää ei tarvitse tarkistaa aukioloaikoja, vaan asioiden hoitaminen onnistuu vuorokauden ympäri juuri silloin, kun itselle sopii. Tämä on jo hurja edistys, mutta mitä voimme odottaa tulevaisuudelta? Mitkä kaikki palvelut siirtyvät vielä nettiin? Esimerkiksi jo nyt lääkäriaikojen varaaminen onnistuu verkon välityksellä, mutta useimmiten lääkärin vastaanotolle vielä kävellään kuulemaan diagnoosi.

Ehkä tulevaisuudessa lääkärinä toimii ohjelmoitu botti verkossa, mikä voi antaa ensimmäisen diagnoosin ja ohjata toimenpiteissä. Myös opiskelu on siirtynyt verkkoon, ja monia tutkintoja voidaan suorittaa netin välityksellä miltei kokonaan. Tulevaisuudessa luennoilla istuminen saattaa jäädä kokonaan menneisyyteen ja opinnot suoritetaan koneen äärellä joko kuuntelemalla suoraa lähetystä tai seuraamalla nauhoitettua luentoa. Työmaailmakin on siirtymässä tähän suuntaan, ja etätyöskentely netin välityksellä vain kasvattaa suosiotaan. Näyttää siis siltä, että internetistä on tulossa tärkeämpi väline ihmisille tulevaisuudessa kuin koskaan aikaisemmin, ja pystymme hoitamaan verkon välityksellä melkein mitä vain.